روزنامه‌های ورزشی

۳۰مهر
اعتصاب جدید در پرسپولیس/ توافق نهایی الریان با شجاع

اعتصاب جدید در پرسپولیس/ توافق نهایی الریان با شجاع

تصویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی امروز به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

۲۷مهر
مزایده شجاع و بشار/ پیشنهاد وسوسه‌انگیز برای ستاره استقلال

مزایده شجاع و بشار/ پیشنهاد وسوسه‌انگیز برای ستاره استقلال

تصویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی امروز به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

۲۳مهر
شجاع خلیل‌زاده یک‌طرفه با پرسپولیس فسخ کرد /بمب ساعتی در باشگاه

شجاع خلیل‌زاده یک‌طرفه با پرسپولیس فسخ کرد /بمب ساعتی در باشگاه

تصویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی امروز به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

۲۲مهر
پرسپولیس ۸ هفته منتظر استقلال می‌ماند /جدایی یحیی از افشین!

پرسپولیس ۸ هفته منتظر استقلال می‌ماند /جدایی یحیی از افشین!

تصویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی امروز به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

۲۱مهر
سقوط به دسته پایین‌تر در انتظار پرسپولیس؟ /برانکو به مرز انفجار رسید

سقوط به دسته پایین‌تر در انتظار پرسپولیس؟ /برانکو به مرز انفجار رسید

تصویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی امروز به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.