روزنامه‌های سیاسی کشور

۲۲اردیبهشت
از وعده ۱۰۰ روزه ای که محقق نشد تا نمایندگانی که جدول حل می کنند و جوک می گویند!

از وعده ۱۰۰ روزه ای که محقق نشد تا نمایندگانی که جدول حل می کنند و جوک می گویند!

روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه شد، از وعده ۱۰۰ روزه ای که محقق نشد تا نمایندگانی که جدول حل می کنند و جوک می گویند!گفتند.