روزنامه‌های آمریکایی

۳۰تیر
مَثَلِ “خر” و “خرما” در توافق! / سبقت برای مقابله با برجام!

مَثَلِ “خر” و “خرما” در توافق! / سبقت برای مقابله با برجام!

لابه‌لای صفحات روزنامه‌های آمریکایی مملو شده است از واکنش‌های انتقادی و بددلانه و حتی خصمانه!