رود فرات

۱۶خرداد
داعش رود فرات را خشک می‌کند

داعش رود فرات را خشک می‌کند

بسته شدن سد رمادی به دست عناصر گروه تروریستی داعش، باعث کاهش شدید آب رودخانه فرات شد.