رود ساسکوهنا

۱۳اردیبهشت
تصویر فضایی از رود ساسکوهنا

تصویر فضایی از رود ساسکوهنا

سازمان هوانوردی آمریکا به تازگی تصویری از رود ساسکوهنا منتشر کرده که از ایستگاه فضایی بین‌المللی گرفته شده است.