رودخانه دلیچایی

۱۲فروردین
نیروهای امدادی  به جهت احتمال تخلیه روستاهای حاشیه رودخانه دلیچایی آماده‌باش هستند

نیروهای امدادی به جهت احتمال تخلیه روستاهای حاشیه رودخانه دلیچایی آماده‌باش هستند

فرماندار شهرستان دماوند در بازدید از وضعیت رودخانه ها و مسیل های شهرستان دماوند گفت: نیروهای امدادی شهرستان به جهت احتمال تخلیه روستاهای حاشیه رودخانه دلیچایی آماده‌باش هستند.