رودخانه دارآباد

۰۵مرداد
یک روز تابستانی در طبیعت دل انگیز دارآباد

یک روز تابستانی در طبیعت دل انگیز دارآباد

دارآباد محله ای است در شمال تهران، تصاویر زیر شما را به گذراندن یک روز گرم تابستانی در طبیعت دل انگیز و روح نواز دارآباد فرا می‌خواند.