رودخانه تار

۰۴تیر
پاکسازی اطراف دریاچه تار دماوند

پاکسازی اطراف دریاچه تار دماوند

به مناسبت هفته قوه قضاییه اثر طبیعی ملی دریاچه تار توسط قضات و کارکنان دادگستری شهرستان دماوند پاکسازی شد.