رودخانه اورین

۲۸آبان
تخلیه پسماندهای صنعتی در حریم رودخانه اورین/ سلامت اراضی کشاورزی در خطر است

تخلیه پسماندهای صنعتی در حریم رودخانه اورین/ سلامت اراضی کشاورزی در خطر است

تخلیه نخاله در اراضی کشاورزی ممنوع است اما طی چند سال گذشته در منطقه ای از بخش مرکزی شهرستان قدس واقع در محور چیتگر پسماندهای صنعتی آلوده ای در اراضی کشاورزی تخلیه شده که اکنون با نمونه برداری و گزارش آزمایشگاه، سرطان زا بودن پسماندها اثبات شده است، به طوری که طبق نظر کارشناسان نفوذ این پسماندها به آب های زیرزمینی باعث بروز مشکلاتی برای باغداران خواهد شد.