رودبار قصران

۲۳فروردین
سیل گرفتگی معابر و مسدود شدن جاده فشم و رودبار قصران

سیل گرفتگی معابر و مسدود شدن جاده فشم و رودبار قصران

خانمحمدی با بیان این که خسارات احتمالی به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید عنوان کرد: آب شرب منطقه قطع شده و به سبب سقوط دکل های برق در فشم و میگون برق قطع شده و به دلیل خسارات احتمالی از سوی مسئولین گاز شهری نیز قطع گردیده از میزان خسارت ها به منطقه هنوز خبری ارسال نشده است.