روح بسیج

۲۹آبان
روح بسیج حرکت در مسیر تعالی انقلاب است / پیشرفت و ترقی با تفکر بسیجی محقق می‌شود

روح بسیج حرکت در مسیر تعالی انقلاب است / پیشرفت و ترقی با تفکر بسیجی محقق می‌شود

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: بسیج باید موتور محرک انقلاب باشد و تا زمانی که روحیه، منش و تفکر بسیجی نهادینه باشد، راه ترقی را به خوبی خواهیم پیمود.