روح امید

۲۹بهمن
بیانیه گام دوم انقلاب روح امید را در جامعه زنده کرد

بیانیه گام دوم انقلاب روح امید را در جامعه زنده کرد

نماینده مردم محلات در مجلس گفت: در شرایطی که آمریکا و غرب به‌دنبال به بند کشیدن نظام و تنگنا قرار دادن مردم هستند، رهبری با این بیانیه مجدداً یادآوری فرمودند که انقلاب زنده و بیدار است و محکم‌تر از همیشه به راه خود ادامه می‌دهد.