روح الله طاهري

۲۵دی
سکاندار جدید اداره ورزش و جوانان پیشوا منصوب شد

سکاندار جدید اداره ورزش و جوانان پیشوا منصوب شد

سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان پیشوا با حکم مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران، معرفی شد.