روح الله صوفیان

۰۷مهر
اسامی دعوت شدگان به تیم ملی اعلام شد

اسامی دعوت شدگان به تیم ملی اعلام شد

تیم ملی فوتبال المپیک ایران اردوی آماده سازی خود را با حضور گروه اول نفرات دعوت شده خود از روز دهم مهرماه در مجموعه ورزشی یزدان تهران برگزار خواهد کرد.