روح الله حسین زاده

۲۳خرداد
آزادی ۱۳ زندانی آبرومند به همت خیرین شهریار

آزادی ۱۳ زندانی آبرومند به همت خیرین شهریار

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار گفت: ۱۳ زندانی آبرومند به همت خیرین شهریار، آزاد شدند.