روح الله امین آبادی

۳۱فروردین
یا اعدامم کنید یا عفو …دیگر من مرده‌ام!

یا اعدامم کنید یا عفو …دیگر من مرده‌ام!

صادق قطب زاده یکی از اعضای فعال کودتای نافرجام اخیر در زندان مرتبا تکرار می کند که قطب زاده دیگر مرده است، باید مرا اعدام کنید یا عفو نمائید و هر چه زودتر از این زندگی ذلت بار نجات دهید، حق من اعدام است پس مرا هر چه زودتر اعدام کنید .