روح اقتصاد مقاومتی

۰۹فروردین
رونق تولید روح اقتصاد مقاومتی است / لزوم اصلاح نظام بانکی به نفع تولید

رونق تولید روح اقتصاد مقاومتی است / لزوم اصلاح نظام بانکی به نفع تولید

خطیب موقت نماز جمعه تهران اقتصاد مقاومتی را نسخه شفابخش اقتصاد کشور معرفی کرد و رونق تولید را روح اقتصاد مقاومتی دانست‌.