روحیه پهلوانی

۲۲مهر
اخلاق ورزشی باروح ورزشکار رابطه نزدیک دارد

اخلاق ورزشی باروح ورزشکار رابطه نزدیک دارد

نماینده ولی فقیه در شهرستان قرچک گفت: اخلاق ورزشی، به عنوان ریشه اخلاقی بر روح ورزشکار، رابطه بسیار نزدیک دارد و مورد توجه قرار گرفته است.