روحیه مردمی

۱۳خرداد
امام (ره) به‌دلیل روحیه مردمی و حرکت در مسیر الهی جاودان شد

امام (ره) به‌دلیل روحیه مردمی و حرکت در مسیر الهی جاودان شد

امام جمعه ملارد گفت: امام خمینی (ره) اگر در بین مردم ماندگار شد به خاطر روحیه مردمی و همچنین حرکت در مسیر الهی بود.