روحیه جهادی و حرکت

۳۱مرداد
چمران: انتظار داریم شهرداری تهران روحیه جهادی و حرکت را حفظ کند / دوستی: از طرف جریان اصلاح‌طلب از زحمات قالیباف تشکر می‌کنم / پیرهادی: قالیباف نماد مدیریت جهادی است

چمران: انتظار داریم شهرداری تهران روحیه جهادی و حرکت را حفظ کند / دوستی: از طرف جریان اصلاح‌طلب از زحمات قالیباف تشکر می‌کنم / پیرهادی: قالیباف نماد مدیریت جهادی است

رئیس دوره‌های دوم، سوم و چهارم شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به خدمات‌رسانی مدیریت شهری پایتخت در سال‌های اخیر گفت: انتظار داریم شهرداری تهران این روحیه جهادی و حرکت را حفظ بکند.