روحیه امید

۰۷آذر
مسئولان با بیان داشته ها و توانایی های نظام روحیه امید را به جامعه تزریق کنند

مسئولان با بیان داشته ها و توانایی های نظام روحیه امید را به جامعه تزریق کنند

نماینده مردم قرچک، ورامین و پیشوا گفت: مسئولان وظیفه دارند با بیان داشته ها و توانایی های نظام روحیه امید را به جامعه تزریق کنند نمونه بارز آن این که اعلام کرده بودند از ۱۳ آبان به بعد اجازه فروش یک لیتر نفت را به ایران اسلامی نخواهند داد اما با ایستادگی ملت و مسئولان از این مطلب عقب‌نشینی کرد و به بعضی از کشورها اجازه خرید نفت را صادر کرد.