روحانی پیش از رفتن به نیویورک

۰۱مهر
روحانی پیش از عزیمت به نیویورک؛ می‌خواهیم چهره واقعی ملت ایران را به جهان معرفی کنیم

روحانی پیش از عزیمت به نیویورک؛ می‌خواهیم چهره واقعی ملت ایران را به جهان معرفی کنیم

رئیس‌جمهور گفت: در سفر به نیویورک تلاش می‌کنیم صدای ملت فرهنگ‌دوست و صلح‌طلب ایرانیان که با هرگونه خشونت و افراط مخالف است، به گوش جهانیان برسانیم.

۰۱بهمن
پذیرایی ساده؛ ژانر پاریسی با چاشنی تحقیر مردم

پذیرایی ساده؛ ژانر پاریسی با چاشنی تحقیر مردم

جریان روشنفکری در اروپا و آمریکا با جریان روشنفکری در ایران تفاوت اساسی دارد. در جوامع اروپایی و آمریکایی روشنفکران همواره در کنار مردم ایستاده اند و خود را از آنان جدا نمی بینند اما در ایران روشنفکران همواره خود را تافته جدا بافته می دانند. این مهم ،ریشه تاریخی عمیقی دارد اما این جدا […]