روحانی و هاشمی

۰۵شهریور

در خواست سالک از روحانی و هاشمی

نماینده مردم اصفهان با انتقاد از تعلل رئیس جمهور برای برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی گفت: از آقای هاشمی تقاضا دارم به همان اندازه که درباره مسایل زندانیان سیاسی و سانسور صحبت می‌کند درباره مشکلات واقعی مردم نیز اظهار نظر کند.