روحانی و حضرت یوسف

۰۵آذر
شباهت روحانی به حضرت یوسف (ع) ؛ تشبیه فریدون به بنیامین نبی

شباهت روحانی به حضرت یوسف (ع) ؛ تشبیه فریدون به بنیامین نبی

سخنران مراسم ختم خواهر رئیس جمهور روز گذشته با اشاره به تهمت‌های اخیر به حسین فریدون، از شباهت روحانی به حضرت یوسف(ع) پرده برداشت.