روحانی و بنی صدر

۰۶خرداد
تنفیذ و نصب اینجانب محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسى

تنفیذ و نصب اینجانب محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسى

سخنرانی امام خمینی (ره) در روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری که با حدیث «حب‌الدنیا رأس کل خطیئه» آغاز شد از همان اول کار، نشان از اخطار و هشدار داشت و سرشار از معنا بود.