روحانی ویروس کرونا

۱۰خرداد
چون واکسن قطعی نداریم ویروس کرونا در جامعه می‌چرخد
روحانی؛

چون واکسن قطعی نداریم ویروس کرونا در جامعه می‌چرخد

رئیس‌جمهور گفت: مساجد در سراسر کشور با اجرای دستورالعمل‌ها برای نمازهای یومیه باز می‌شوند. همچنین محدودیت‌های پاساژها برداشته می‌شود.