روحانی مچکرم

۰۲اردیبهشت
رسایی: روحانی مچکریم!

رسایی: روحانی مچکریم!

حمید رسایی با انتشار مطلبی در سایت شخصی خود از رفع توقیف ۹ دی خبرداد و گفت: بی تردید این بار نیز پس از رفع توقیف، ۹دی با استقبال بیشتر مخاطبان مواجه خواهد شد. ما از همه کسانی که این خدمت را به ما کردند، متشکریم خصوصا رئیس جمهور محترم، روحانی مچکریم!

۰۶اسفند

حق عجیب اسرائیل علیه ایران!

وزیر اطلاعت رژیم اسرائیل بعد از نشستی ۵ ساعته با وندی شرمن گفت رژیم اسرائیل حق اقدام مستقل علیه ایران را برای خود محفوظ می داند.