روحانی مضروب

۲۶تیر
عیادت مسئولان جنوب تهران از روحانی مضروب در حادثه مترو شهرری

عیادت مسئولان جنوب تهران از روحانی مضروب در حادثه مترو شهرری

شهردار منطقه ۲۰ و امام جمعه شهرری با حضور در بیمارستان هفتم تیر از روحانی مضروب حادثه ایستگاه مترو شهرری عیادت کردند.