روحانی مجروح حادثه مترو شهرری

۲۵تیر
سردار غیب‌‌پرور از روحانی مجروح حادثه مترو شهرری عیادت کرد

سردار غیب‌‌پرور از روحانی مجروح حادثه مترو شهرری عیادت کرد

رئیس سازمان بسیج مستضعفین از روحانی مجروح حادثه مترو شهرری عیادت کرد.