روحانی-سیستان-بلوچستان-می-رود-تهرانیوز

۰۸آذر
روحانی به سیستان و بلوچستان می رود

روحانی به سیستان و بلوچستان می رود

رئیس جمهور در نخستین سفر استانی دولت دوازدهم، شنبه ۱۱ آذر برای سفری ۲ روزه به سیستان و بلوچستان می‌رود.