روحانی ریاست 4ساله خود ، وام‌دار مرحوم هاشمی ، تهران نیوز پایتخت خبری ایران ، از بین آقایان رئیسی و قالیباف یکی را انتخاب می‌کنم

۱۷اردیبهشت
افزایش مبلغ یارانه‌ها غیرقابل تحقق است/ روحانی ریاست ۴ساله خود را وام‌دار مرحوم‌ هاشمی است

افزایش مبلغ یارانه‌ها غیرقابل تحقق است/ روحانی ریاست ۴ساله خود را وام‌دار مرحوم‌ هاشمی است

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به اظهارات مرحوم هاشمی در روزهای پایانی عمرش گفت: روحانی ریاست چهارساله خود را وامدار مرحوم‌ هاشمی است.