روحانی در مراسم رژه روز ارتش

۳۰فروردین
در برابر هر تجاوزی قاطعانه می‌ایستیم

در برابر هر تجاوزی قاطعانه می‌ایستیم

رئیس جمهور با بیان اینکه نیروهای مسلح همواره به این وصیت امام عمل کرده اند که “نیروهای مسلح در کار سیاسی دخالت نکنند”، گفت: ارتش هرگز در دسته بندی های سیاسی و بازیهای سیاسی مداخله نمی کند و هرگز از دولت منتخب مردم سهم خواهی نکرده است.

۰۶بهمن
سلطنت موروثی بر مدیریت اصناف اسلامشهر/ بی توجهی به قانون در مدیریت اصناف+اسناد

سلطنت موروثی بر مدیریت اصناف اسلامشهر/ بی توجهی به قانون در مدیریت اصناف+اسناد

بعد از گذشت چند ماه از تصویب اصلاح قانون نظام صنفی توسط مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن به رئیس جمهور محترم به منظور اجرا این قانون در شهرستان اسلامشهر مسکوت مانده است.