روحانی در رفسنجان

۲۰آبان
روحانی : تندروها ما را با مشکل رو به رو می‌کنند

روحانی : تندروها ما را با مشکل رو به رو می‌کنند

رییس جمهور با بیان اینکه در یک جمعیت هشتاد و خرده‌ای میلیونی اختلاف نظر وجود دارد، تصریح کرد: در این میان تندروها ما را با مشکل رو به رو می‌کنند.