روحانی در جمع مردم کرمان

۲۱اردیبهشت
امروز جای پای رشادت ها و دلاوری های سردار سلیمانی در جای جای خاورمیانه به چشم میخورد/ نمی گذاریم به راحتی پول ایران از حلقوم امریکایی ها پایین برود

امروز جای پای رشادت ها و دلاوری های سردار سلیمانی در جای جای خاورمیانه به چشم میخورد/ نمی گذاریم به راحتی پول ایران از حلقوم امریکایی ها پایین برود

رئیس جمهور در جمع مردم کرمان گفت:امروز اگر جای جای ایران، افغانستان، عراق، سوریه و فلسطین نگاه کنیم می توانیم جای پای رشادت و دلاوری‌های سردار سلیمانی را مشاهده کنیم. …