روحانی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی

۲۳مهر
دستگاه‌ها برای مقابله با «فروش پایان‌نامه» فعال شوند

دستگاه‌ها برای مقابله با «فروش پایان‌نامه» فعال شوند

رئیس جمهور از دستگاه‌های مرتبط خواست که برای مقابله با «فروش پایان‌نامه» فعال شوند.