روحانی در باکو

۲۲آبان
خودروی تشریفات روحانی در باکو + عکس

خودروی تشریفات روحانی در باکو + عکس

خودروی تشریفات آذربایجانی ها برای روحانی