روحانی حضور

۱۱بهمن
دعوت ازمردم برای حضور در راهپیمایی۲۲بهمن/باید تابع راه امام باشیم

دعوت ازمردم برای حضور در راهپیمایی۲۲بهمن/باید تابع راه امام باشیم

رییس‌ جمهور ضمن دعوت ازمردم برای حضور در راهپیمایی۲۲بهمن گفت: امروز در کنار مرقد امام خمینی(ره)، بار دیگر پیمان می‌بندیم که مسیر بر حق ایشان را از یاد نخواهیم برد.