روحانی به دنبال ارتباط با عده خاصی از نمایندگان نباشد

۲۸تیر
روحانی به دنبال ارتباط با عده خاصی از نمایندگان نباشد

روحانی به دنبال ارتباط با عده خاصی از نمایندگان نباشد

عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس گفت: رئیس جمهور منتخب و مشاوران وی بگونه‌ای رفتار نکنند که تلقی شود آنها به دنبال ارتباط‌گیری با تعداد خاصی از نمایندگان هستند.

۰۳مهر
مال عامل قیام است

مال عامل قیام است

پایگاه خبری تحلیلی آفتاب ری : کسی می‎تواند بایستد که ستون فقراتش سالم باشد وگرنه باید به عصا تکیه کند یا باید بنشیند. اگر ستون فقرات کسی سالم نباشد، به او می‎گویند فقیر؛ فقیر نه به معنی ندار؛ آن‎که ندار است، به او می‎گویند فاقد. آن‎که ستون فقراتش شکسته است، به او می‎گویند فقیر؛ چون […]