روحانی برنامه های سفرخود به نیویورک

۰۲مهر
در جمع خبرنگاران و در فرودگاه جان اف کندی صورت پذیرفت: روحانی برنامه های سفرخود به نیویورک راتشریح کرد

در جمع خبرنگاران و در فرودگاه جان اف کندی صورت پذیرفت: روحانی برنامه های سفرخود به نیویورک راتشریح کرد

رئیس جمهور اسلامی ایران در بدو ورود به فرودگاه جان.اف.کندی نیویورک به تشریح برنامه های خود در این سفر پرداخت.

۰۲بهمن
واکنش شریعتمداری به سخنان عسگراولادی

واکنش شریعتمداری به سخنان عسگراولادی

به گزارش پایگاه خبری آفتاب ری حسین شریعتمداری در سرمقاله روزنامه کیهان نوشت: با کسانی که فتنه ۸۸ و جنایات فتنه گران را دیدند و سکوت کرده و پا پس کشیدند و امروزه زبانی را که آن روزها به کام کشیده بودند، به نق زدن دراز کرده اند حرفی نیست، چرا که خود را به […]