روحانی بدتر از هاشمی

۰۹آذر
نگاه روحانی به توان سازندگی بسیج از هاشمی هم بدتر است/کدام اقدام بسیج دولت را متحیر کرد؟

نگاه روحانی به توان سازندگی بسیج از هاشمی هم بدتر است/کدام اقدام بسیج دولت را متحیر کرد؟

سردار افشار اولین فرمانده نیروی مقاومت بسیج گفت: علت اعراض دولت از استفاده از ظرفیت بسیج در اقتصاد مقاومتی علیرغم نص دستور رهبر انقلاب، همین نگاه لیبرالی، سیاسی و تکنوکراتی دوران سازندگی است.