روحانی اصلاح طلب نیست

۰۵دی
روحانی اصلاح طلب نیست / تحریم را منشأ اصلی فساد می دانم

روحانی اصلاح طلب نیست / تحریم را منشأ اصلی فساد می دانم

وزیر دادگستری گفت: من قبول ندارم که روحانی اصلاح طلب است، خود ایشان هم به اعتدال خود اذعان دارد و ما وی را از دایره اصولگرایان خارج نمی دانیم.