روحانی از فرزند حوزه بعید بود

۲۲دی
قانونی که روحانی را رئیس‌جمهور کرده نظارت بر دولت را به نمایندگان سپرده/ اظهارات روحانی از فرزند حوزه بعید بود

قانونی که روحانی را رئیس‌جمهور کرده نظارت بر دولت را به نمایندگان سپرده/ اظهارات روحانی از فرزند حوزه بعید بود

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه اظهارات رئیس‌جمهور درباره هنر و مجلس از فرزند حوزه و مجلس بعید بود، گفت: همان قانونی که به موجب آن، روحانی رئیس‌جمهور شده است، نظارت بر دولت را به نمایندگان سپرده است.