روحانی آمانو

۲۷مرداد
توان موشکی ایران قابل مذاکره نیست

توان موشکی ایران قابل مذاکره نیست

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه توان موشکی ایران به هیچ عنوان و در هیچ ردهای قابل مذاکره نیست، گفت: تهران در مذاکرات خود با کشورهای ۵+۱ و آژانس بین المللی انرژی اتمی جدی است.