روحانیچ

۰۸مهر
واکنش احمدی نژاد به دیدار روحانی و کامرون

واکنش احمدی نژاد به دیدار روحانی و کامرون

حسن روحانی در سفر به نیویورک با کامرون دیدار و گفتگو کرد. کامرون پس از این دیدار در صحن سازمان ملل گفت: …