روحانیون نیجریه

۱۹دی
مسلمانان جهان ایران را ام القری جهان اسلام می‌دانند/ ولایت فقیه امتداد ولایت علی بن ابی طالب است

مسلمانان جهان ایران را ام القری جهان اسلام می‌دانند/ ولایت فقیه امتداد ولایت علی بن ابی طالب است

یکی از روحانیون مبارز اهل نیجریه گفت:امروز ما ارزش جمهوری اسلامی را نمی‌دانیم اما مسلمانان جهان جایگاه والای این نظام را می‌شناسند و ارزش آن را می‌دانند. امروز شیعیان و بخش عظیمی از مسلمانان جهان ایران اسلامی را ام القری جهان اسلام می‌دانند.