روحانیون رزمنده

۱۰آذر
کنگره روحانیون رزمنده و طلاب بسیجی آغاز شد

کنگره روحانیون رزمنده و طلاب بسیجی آغاز شد

کنگره روحانیون رزمنده و طلاب بسیجی استان تهران با حضور تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) در تالار شیخ صدوق(ره) آستان آغاز شد.