روحانیت پاکدشتی

۰۱بهمن
قرآن بزرگترین شعار و کتاب آسمانی ماست

قرآن بزرگترین شعار و کتاب آسمانی ماست

چندی پیش خبری از رونمایی یک کشتی مطلا منقش به آیات قرآنی در رسانه‌ها پخش شد که عده‌ای به اصطلاح روشن‌فکر شروع به نقد این اثر هنری کرده‌اند.