روحانی،

۱۱آذر
روحانی، کارگزار ارشد جبهه شیطان بزرگ را ‘مودب’ توصیف کرد

روحانی، کارگزار ارشد جبهه شیطان بزرگ را ‘مودب’ توصیف کرد

رئیس‌جمهور در اظهارنظری قابل تأمل، باراک اوباما را فردی مؤدب توصیف کرد.