روحانيت مبارز

۲۷آبان
آمریکامی‌خواهد باکمک به داعش برچاه‌های نفت منطقه دسترسی پیداکند/کسانی که حرف ازبرقراری رابطه باآمریکا می‌زنند نمی‌توانند مصلحت نظام راتشخیص بدهند

آمریکامی‌خواهد باکمک به داعش برچاه‌های نفت منطقه دسترسی پیداکند/کسانی که حرف ازبرقراری رابطه باآمریکا می‌زنند نمی‌توانند مصلحت نظام راتشخیص بدهند

دبیر جامعه وعاظ و عضو جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد: کسانی که حرف از برقراری رابطه با آمریکا می‌زنند نمی‌توانند مصلحت خانواده‎ی خودشان را تشخیص بدهند درحالیکه به دنبال تشخیص مصلحت نظام هستند.

۱۱آبان
مذاکره ایران برای حفظ سوریه و دفع شر مستکبران از منطقه است/ امریکا پلید پوچ و پلشت است/ دولت و تمام ارگان‌ها جلوی نفوذ دشمن را بگیرند‌

مذاکره ایران برای حفظ سوریه و دفع شر مستکبران از منطقه است/ امریکا پلید پوچ و پلشت است/ دولت و تمام ارگان‌ها جلوی نفوذ دشمن را بگیرند‌

عضو جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد: تمام ارگان‌ها وزارتخانه‌ها و غیر دولت باید متوجه باشند و جلوی نفوذ دشمن را بگیرند‌ و ما نباید با هر لبخندی که آنها بزنند و چهار تا آبنبات به ما بدهند فریب آنها را بخوریم.