روبند

۱۴شهریور
داعش، روبند زنانه را ممنوع کرد!

داعش، روبند زنانه را ممنوع کرد!

گروه تروریستی داعش، ورود زنان نقابدار به مراکز امنیتی این گروه در موصل را ممنوع کرد.